TAALVAARDIGHEID

 • Ontwikkeling van pedagogisch en didactisch vaardigheden, ontwikkelen van tools

 • In kaart brengen van hun eigen sterktes en zwaktes

 • Uitwerken van sterkere activiteiten taalgericht vakonderwijs

 • Uitwerken van sterke leesactiviteiten en taalactiviteiten

 • Verhogen van interactiemogelijkheden in niet-taalvakken

 • Verhogen van het leesniveau bij alle leerlingen en hierbij diversiteit als een positieve motor zien

 • Inzetten van taal als motor om samen school te maken

OMGAAN MET DIVERSITEIT EN MEERTALIGHEID

 • Pedagogisch en agogisch vaardigheden, ontwikkeling van methodieken en aanpak
 • De verschillende niveaus van bewustwording van diversiteit kunnen inschatten
 • Inzichten in de verschillende vormen van diversiteit verwerven
 • In staat zijn om het diversiteitsbeleid te koppelen aan of situeren in het inclusiebeleid van de school
 • Meertaligheid integreren in het schoolbeleid en als sterkte gebruiken om de lees- en taalvaardigheid te verhogen van leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.

ALFABETISERING VERDERZETTEN IN VERVOLGONDERWIJS

 • Verbeteren van het beleidsvoerend vermogen; organisatie hierop afstemmen, uitwerken van methodieken en tools, ontwikkelen van een samenwerkingsprotocol
 • Gestructureerd samenwerken met diverse partners uit de lokale of sub-lokale omgeving van de school

BELEIDSMATIGE AANPAK VAN INTERNATIONALISERING

 • Verhogen van het beleidsvoerend vermogen, ontwikkeling van internationale sleutelcompetenties
 • Via de contacten tijdens de internationale leeractiviteiten contacten leggen zodat ook een internationale dimensie voor onze leerlingen ontstaat (eTwinning, Buurklassen, internationaal ┬áprogramma Provincie West-Vlaanderen,…)
 • Een stuk van de professionalisering van het team realiseren via internationale samenwerking
 • Meer openstaan voor internationale onderwijsevoluties en tendensen