Loading Events
This event has passed.

Maak hier een registratie voor jouw school.

Kostprijs van deze cursus: (van toepassing voor wie meer mensen dan voorzien door het consortium op cursus wil sturen)

BEURSBEDRAG DAT ONTVANGEN WORDT

Elke deelnemer die de nascholing bijwoont via een Erasmusbeurs, krijgt een vergoeding die samengesteld is uit onkosten voor het transport, een persoonlijke verblijfsvergoeding en een bijdrage voor het cursusgeld.

Deze bijdrage is een forfait dat rekening houdt met de levensduurte van het land waar de cursus plaats heeft en de afstand tot cursusplaats.  De EU heeft hiervoor richtgetallen vastgelegd waarin de cofinanciering van de scholen al inbegrepen is.  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-project-school-education-staff_en

De exacte bedragen voor Vlaanderen werden door het  Vlaams nationaal agentschap EPOS bepaald op basis van die richtgetallen van de Europese Unie.

Deze bedragen worden door Eekhout Academy aan de school uitbetaald voordat de internationale nascholing start. De schooldirecteur zorgt dan voor de correcte doorbetaling aan de deelnemers.

OPM: Elke school kan ook deelnemers zonder Erasmusbeurs inschrijven voor de internationale nascholing. In dit geval is er geen subsidiëring met de bovenstaande bedragen.

CURSUSONKOSTEN

LESGELD EN CURSUSKOSTEN:  €445

Het lesgeld dekt: het cursusmateriaal, het gebruik van de conferentiezaal, het gebruik van ICT in de conferentiezaal en de kosten van de trainers en hun ontwikkelkosten.

De cursuskosten omvatten: de koffiepauzes en de verfrissingen tijdens de cursus, de middaglunches tijdens de cursusdagen, kosten en vergoedingen voor studiebezoeken.

OVERNACHTING / HOTEL

De deelnemers zijn vrij om hun overnachtingsplaats zelf te kiezen. Ze staan dan zelf in voor de betaling hiervan.

De Eekhout Academy kan voor de deelnemers van het consortium kamers op een hotel boeken. Dit gebeurt in afspraak met de scholen.  De deelnemers betalen hun hotelkamer dan via de Eekhout Academy.

TRANSPORT

De deelnemers regelen zelf het transport naar en van de cursusplaats en ze boeken zelf hun vliegtuig. De deelnemers staan zelf in voor de betaling hiervan.

 

CONTENT

There is a growing diversity in today’s classrooms. More and more pupils come from different backgrounds, speak different languages and have different learning needs.
Camden is a borough in London which is known for its multicultural society and big social differences.
We will visit Netley Primary school and Torriano Primary, two schools that reflect this society each in their own way.
The participants will experience how both schools cope with this diversity and use this diversity to optimize the teacher’s and pupil’s learning.
The participants will be welcomed in the classrooms to observe and talk with teachers, parents and pupils in order to see their work concerning the Global Goals, gender issues and sustainable citizenship.

EXAMPLE OF PROGRAM

Day 1: introduction
– Welcome to the course
– Introduction to the UK Education System, The Role of the Local Authority and Ofsted
– Reflection and Evaluation

Day 2: Torriano School
– Welcome and introduction to Torriano school: school profile and vision, objectives, …
– Study visit: how the learning environment supports the vision and ethos
– Lesson observations in different year groups
– Feedback and discussion
– Lunch in school
– Keynote ‘Developing respect, tolerance and understanding in our school community’
– Workshops
– Feedback and evaluation

Day 3: Netley primary school
– Introduction to the school
* School Profile and Diversity
* Who do I want to be?
* Teaching and Learning
– Class visits: observation of teaching and learning
– Meeting with Heads of School and discussion on Inclusion, Language and Communication
– Meet the children
– Lunch in school
– Philosophy for Children
– Year 6 – P4C lesson
– Carousel of discussions
* Early Years
* Inclusion
* Maths
* Working with parents and families
– Reflection and evaluation

Go to Top