Op maandag 28 september werden alle deelnemers in Brugge uitgenodigd om de eerste info betreffende het consortium te ontvangen. Deze infosessie(s) vonden plaats in Brugge en Kortrijk en gingen door conform de coronamaatregelen die toen van toepassing waren.

De deelnemers kregen meteen alle nodige en belangrijke informatie mee.

De coördinator, Eekhout Academy, gaf een algemeen overzicht van de werking van Erasmus+ en wat een consortium precies inhoudt. Daarnaast werd ook de inhoud en de doelen van het consortium toegelicht en werden reeds een aantal belangrijke data meegegeven.

De taalbegeleiders van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen, die dit consortium inhoudelijk vorm geven, gingen dieper in op de inhoud en de doelen en konden de deelnemers een gedetailleerde omschrijving geven van de concrete aanpak.

Bijhorende documenten: