Tijdens het weekend van 23 en 24 oktober, reisden 4 deelnemers uit ons consortium (Toegankelijk & Taalgericht voor OKAN) af naar Lissabon om daar de cursus ‘Diversity In Education’ bij te wonen.

De cursus is het resultaat van een partnerschap van adviesorganen, bijscholingsorganisaties, inbreng van deskundigen en van officiële autoriteiten. De ontvangende partnerorganisatie is AlmadaForma, het Portugese centrum voor permanente beroepsontwikkeling voor leraren in Almada, en het Centrum voor de studie van Migratie en Interculturele Betrekkingen (CEMRI) van de Universiteit Aberta van Lissabon.

Een aantal zaken werden tijdens de cursusweek belicht, zoals:

 • General Approach on diversity
 • Layers and composition of identity, Culture and diversity
 • Index of Inclusion
 • Diversity and languages
 • Approach of diversity at school
 • Gender in education
 • Ladder of inference, stereotype, prejudice, exclusion and violence
 • Polarisation
 • Diversity, culture and religion

Ook vonden een aantal bezoeken plaats:

 • Centre for Gender
 • Visit to a Sikh Temple
 • ILGA