Op maandag 9 november vond er een eerste netwerkvergadering plaats waar alle deelnemers van het consortium meer informatie kregen van Barbara.

Iedereen kreeg de taak een aantal leervragen op te stellen vanuit de eigen context. Op de volgende netwerkvergadering wordt hier dan dieper op in gegaan.

Bijhorende documenten: